Je kind/eren aanmelden

Voor de aanmelding gebruik je het inschrijfformulier & toestemmingsformulier dat je hier kunt downloaden:

Download
Inschrijfformulier Nederlandse School München
Inschrijfformulier NSM.pdf
Adobe Acrobat document 180.6 KB

Je stuurt dit formulier naar het onder op de site vermelde correspondentieadres of per email aan directie@nederlandseschoolmuenchen.de

 

Er is sprake van aanmelding, indien het aanmeldingsformulier ingevuld in ons bezit is en je een bevestiging per mail hebt ontvangen van de directie. De rangvolgorde bij een eventuele wachtlijst gebeurt op basis van de ontvangstdatum van het aanmeldingsformulier. Aanmeldingen van kind(eren) voor het nieuwe schooljaar, waarvan op 1 maart een broertje of zusje op onze school zit, krijgen voorrang bij plaatsing. Het aanmeldingsformulier dient dan wel voor 1 mei te zijn ingeleverd. Daarna telt alleen de ontvangstdatum van het aanmeldingsformulier.

Intakegesprek en niveautoets

Na je aanmelding zal tussen de ouders, leerkracht en leerling, een intake-gesprek plaatsvinden. Wanneer uit het intakegesprek onvoldoende is gebleken op welk taalniveau het kind zich bevindt, nemen we bij nieuwe leerlingen een niveautoets af. Deze toets heeft als doelstelling goed te kunnen inschatten in welke klas en op welk niveau het kind het beste zal kunnen functioneren.

De docent informeert de ouders over de aanname en hierna volgt voor de leerling(e) een proefperiode opdat de docente kan beoordelen of het kind qua niveau op zijn/haar plaats is. Bij eventuele problemen zal dit uiteraard aan jullie worden teruggekoppeld en zal er samen naar een passende oplossing worden gezocht.