Handige informatie

Algemene informatie

Parkeren mag alleen op het parkeerterrein voor de ARA winkel en alleen bij de plekken die van de Emile school zijn. Alle leerlingen moeten op de begane grond de schoenen en jassen uitdoen en sloffen dragen.  Tijdens de lesuren kunnen ouders lezen of werken in het leslokaal 'Jupiter'.  U vindt het lokaal in het lesgebied op de tweede verdieping, achteraan in de gang naast het lokaal 'Neptun' van groep 6, 7 en 8.

De bibliotheek

De boekenouders beheren onze bibliotheek en zijn op vrijdagmiddag aanwezig om boeken uit te lenen. We hebben inmiddels zo'n 1100 kinderboeken in de boekenkast van onze schoolbibliotheek in de Montessori School.

De schoolbibliotheek wordt regelmatig geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe boeken. Er zijn prachtige prentenboeken en jeugdboeken op alle (AVI) leesniveaus.

 

Kinderen bij de NSM hebben de mogelijkheid om Nederlandstalige boeken en DVD’s te lenen.  Elke groep gaat tijdens de les kort naar de bieb waar biebouders (vrijwilligers die alle boeken en uitleentermijnen checken en organiseren) de boeken uitlenen en terugnemen.  De uitleentermijn staat in elk boek/DVD duidelijk aangegeven.  Per keer mogen maximaal twee boeken en één DVD meegenomen worden.  Let wel, kinderen krijgen niks meer mee als ze thuis al vijf items van de bieb hebben.

CITO toetsen

De CITO toets wordt op onze school 1 keer per jaar in mei afgenomen. Dit is een toets om te controleren op welk niveau een kind zit. 

Gesprek met ouders

Bij alle kinderen die op school komen wordt een intakegesprek gevoerd. Daarnaast worden de ouders in de gelegenheid gesteld om na elk rapport een gesprek met de leerkracht te hebben. Natuurlijk is een gesprek met de leerkrachten altijd mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met de desbetreffende leerkracht.

Schoolgids

Download
Schoolgids NSM 2023-2024.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB