Over ons

De Stichting Nederlandse School München is een stichting zonder winstoogmerk, die wordt geleid door een schoolbestuur. Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de school, het beheer van de locatie en is werkgever van de directie en het docententeam. Het bestuur maakt het beleid en ziet erop toe dat het beleid wordt uitgevoerd.