Het bestuur

De Stichting Nederlandse School München is een stichting zonder winstoogmerk, die wordt geleid door een schoolbestuur. Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de school, het beheer van de locatie en is werkgever van de directie en het docententeam. Het bestuur maakt het beleid en ziet erop toe dat het beleid wordt uitgevoerd. Het bestuur vormt het bevoegd gezag van de school.

Het bestuur bestaat uit: 

Robert van Tilborg, voorzitter

Florida de Kok, secretaris

Michael Mooij, penningmeester


Roberto Danker, algemeen bestuurslid
rd@nederlandseschoolmuenchen.de