Schoolgeld NSM

Leerlingen groep 1 t/m 8

Het schoolgeld voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op €500 per kind. Hieruit worden alle noodzakelijke voorzieningen betaald die met de school en het lesgeven te maken hebben. Voor extra, niet-verplichte buitenschoolse activiteiten behouden wij ons het recht voor een kleine bijdrage te vragen, wij zullen u daarover tijdig informeren.

 

De korting voor een 2e/3e/.. kind is voor dit schooljaar vastgesteld op 20%.

 

Er kan helaas geen restitutie van lesgelden plaatsvinden wegens vakantie en/of ziekte of het voortijdig afbreken van het schooljaar. Bij de eerste inschrijving voor onderwijs aan de NSM berekenen wij een inschrijfbedrag van 35 € per kind. Inbegrepen in deze toeslag zijn het intake gesprek en het daaraan gekoppelde individuele advies voor plaatsing. Het inschrijfgeld kan bij een eventuele afwijzing helaas niet worden terugbetaald.

 

Bankgegevens


Stichting Nederlandse School München
IBAN NL53 ABNA 0819 1533 54
BIC ABNANL2A.