Aannamebeleid

Indien je interesse hebt om je kind/kinderen via de NSM deel te laten nemen aan de Nederlandse taal- en cultuurlessen, dan nodigen wij je hartelijk uit om je kind/kinderen aan te melden. 

 

De kinderen moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • Minimaal 4 jaar oud zijn en nog niet de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt;
  • Het Nederlands in voldoende mate beheersen om de lessen te kunnen volgen;
  • Nederlands of Belgisch staatsburger zijn; of de nationaliteit hebben van een ander land van de Europese Unie.

Beleid groep 1

In groep 1 worden kinderen toegelaten die minimaal 4 jaar oud zijn.
Als er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen kinderen tijdens het schooljaar instromen. De instructie moet in het Nederlands kunnen worden gevolgd.

Beleid groep 2

De instructie moet in het Nederlands kunnen worden gevolgd. Met de ouders worden tijdens het intake-/kennismakingsgesprek (vanaf groep 2 en hoger) duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt over het te verwachten eindniveau van hun kind. Als er nog plaatsen beschikbaar zijn, is instroom mogelijk gedurende het hele jaar.

Beleid groep 3

In groep 3 worden geen kinderen toegelaten die op de dagschool nog kleuteren (Kindergarten). Ook kinderen die nog onvoldoende mondeling taalniveau hebben kunnen niet in groep 3 geplaatst worden. Als er nog plaatsen beschikbaar zijn, is instroom mogelijk gedurende het hele jaar.

Beleid groep 4 t/m 8

Instroom is het gehele jaar mogelijk. Het Nederlands moet minimaal op NT2 niveau zijn, dit wil zeggen maximaal 2 jaar achterstand in vergelijking met leeftijdgenoten in Nederland.

Kinderen met leer- of gedragsproblemen

De NSM kan helaas geen kinderen plaatsen met leer- (bijv. dyslexie) of gedragsproblemen (bijv. ADHD- indicatie) daar wij niet in staat zijn op een adequate wijze hulp te bieden in de beperkte beschikbare tijd die wij hebben. De beslissing om een kind wel of niet te plaatsen ligt te allen tijde bij de directie.