De NTC richtingen

Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen van het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de NTC richtingen 1, 2 en 3. Deze verschillende NTC doelstellingen zijn terug te leiden naar het gewenste niveau van de taalbeheersing.

NTC richting 1

Doelstelling: het niveau van de Nederlandse taal is vergelijkbaar met leeftijdsgenoten in het Nederlandstalig dagonderwijs. Het onderwijs voor leerlingen de les volgen op NT1 niveau, is erop gericht om in het Nederlandstalige onderwijs te kunnen instromen bij terugkeer naar Nederland / België.

 

Het aantal uren onderwijs, dat we geven op jaarbasis is onvoldoende om het Nederlands op NT1 niveau te kunnen blijven volgen. In de praktijk krijgen deze leerlingen naast de Nederlandse lessen ook werk mee naar huis om bij te blijven wat neerkomt op o.a.:

Groep 1 en 2:

  • Taaloefeningen die de ouders met hun kind oefenen
  • Werkbladen maken

Groep 3:

  • Plusboekjes en leesboekjes mee naar huis
  • Kopieerbladen maken

Groep 4 t/m 8:

  • Taallessen die niet in de klas worden behandeld/gemaakt meegeven
  • Extra spellingoefeningen meegeven

NTC richting 2

Doelstelling: een zo hoog mogelijk  niveau van de Nederlandse taal bereiken, waarbij de leerlingen een achterstand mogen hebben tot maximaal 2 jaar t.o.v. leeftijdsgenoten in het Nederlandstalig dagonderwijs. Het onderwijs voor leerlingen die les volgen op NT2 niveau, is niet erop gericht om in het Nederlandstalige onderwijs te kunnen instromen bij terugkeer naar Nederland / België.

 

Het aantal uren onderwijs, dat we geven op jaarbasis is voldoende om het onderwijs op NT2 niveau te halen. Dit, mits de leerling voldoende lessen naar school komt. Huiswerk wordt bij deze leerlingen dan ook zelden gegeven.

NTC richting 3

Doelstelling: het aanleren van de Nederlandse taal als nieuwe taal.

 

Op school hebben we ervoor gekozen om in de kleutergroepen leerlingen les te laten volgen, die de Nederlandse taal nog niet goed spreken, maar wel de instructie kunnen volgen. In de andere groepen nemen we geen leerlingen aan op NT3 niveau.