NTC-onderwijs in München

Het NTC-onderwijs is bedoeld als aanvulling op het onderwijs van de Duitse of de internationale dagschool. Dit betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden zich beperkt tot de naschoolse tijden. Het NTC onderwijs heeft als doelstelling om achterstand in de moedertaal te voorkomen en de instroom in het Nederlands onderwijs bij een eventuele terugkeer naar Nederland te vergemakkelijken.


Volgens de onderwijsinspectie en de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) moeten alle NTC scholen streven naar 120 uur lestijd. De lessen in Nederlandse taal en cultuur worden daarom in 40 weken, met 3 uur per week, gedoceerd. Onze school heeft ervoor gekozen om de cultuururen te bundelen en zo op jaarbasis 5 cultuurdagen te organiseren.

Iedere 4 jaar bezoekt de Nederlandse Inspectie de Nederlandse School München om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen.

Groepsgrootte en lesorganisatie

In onze school werken we bij voorkeur met jaargroepen. Het taalniveau is bepalend voor de groep waarin het kind geplaatst wordt. In de klas werken de kinderen na een klassikale instructie vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Hierbij maken we gebruik van coöperatieve werkvormen.

 

Dit heeft als voordeel dat kinderen van elkaar kunnen leren. Zo kunnen ze elkaar stimuleren en ondersteunen. Ons streven is om maximaal 15 leerlingen in één groep te plaatsen.