HET NSM-Team

Groepenindeling en lesorganisatie

In onze school werken we bij voorkeur met jaargroepen. Voor het schooljaar 2018-2019 bestaat het team uit 6 vaste leerkrachten, waarbij 1 leerkracht ook de functie van directrice vervult.

vrijdag

Zaterdag


Peutergroep en groep 1 Cindy Westen en Margot Straathof
Groep 2 en 3 Elma van der Kroft
Groep 4 en 5 Maaike Palmbergen en Margot Straathof
Groep 6, 7 en 8 Nancy Obbema

Groep 1 en 2 Esmira Witteveen
Groep 3 en 4 Elma van der Kroft
Groep 6 en 7 Maaike Palmbergen en Nancy Obbema


 Esmira Witteveen is om de week op de vrijdagmiddag aanwezig om leerlingen uit de verschillende combigroepen extra te ondersteunen.

Schoolleiding

Nancy Obbema, sinds 2009 leerkracht basisonderwijs voor de NSM. Sinds september 2015 is Nancy Obbema als algemeen directrice werkzaam en geeft leiding aan het schoolteam.

Zij is hiermee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de organisatie en kwaliteit van het onderwijs.

Contact: directie@nederlandseschoolmuenchen.de


Leerkrachten

Alma van der Kroft - leerkracht basisonderwijs Nederlandse School München

Elma van der Kroft, leerkracht basisonderwijs.
Jarenlange ervaring als docente in Nederland en sinds 2012 werkzaam als docente voor de NSM.

Maaike Palmbergen - leerkracht basisonderwijs Nederlandse School München

Maaike Palmbergen, leerkracht basisonderwijs.
Afgestudeerd in de Pedagogische Wetenschappen en de Pabo. Sinds 2014 werkzaam bij de NSM.

Margot Straathof - leerkracht voortgezet onderwijs Nederlandse School München

Margot Straathof, leerkracht voortgezet onderwijs. Sinds 2018 werkzaam bij de NSM bij peutergroep & groep 4/5.Cindy Westen - leerkracht peutergroep Nederlandse School München

Cindy Westen, leerkracht peutergroep.
Sinds 2018 werkzaam bij de NSM.


Esmira Witteveen - leerkracht basisonderwijs Nederlandse School München

Esmira Witteveen, leerkracht basisonderwijs.
Jarenlange ervaring als docente in midden- en bovenbouw in Nederland en in bezit van “akte speciaal onderwijs”. Sinds 2007 werkzaam als docente voor de NSM.