HET NSM-Team

Groepenindeling en lesorganisatie

In onze school werken we bij voorkeur met jaargroepen. Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat het team uit 6 vaste leerkrachten, waarbij 1 leerkracht ook de functie van directrice vervult.

vrijdag


Groep 1 en 2 : Juf Alie en Juf Felice
Groep 1 en 2 : Juf Esmira
Groep 3 : Juf Martha
Groep 4 en 5: Juf Nancy
Groep 6, 7 en 8: Juf Narda

 


Schoolleiding

Nancy Obbema Sinds 2009 werkzaam op de NSM.

Leerkracht groep 4 en 5 en algemeen directrice. Zij geeft leiding aan het schoolteam en

is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de organisatie en kwaliteit van het onderwijs.

Contact: directie@nederlandseschoolmuenchen.de


Leerkrachten

Esmira Witteveen, leerkracht groep 2
Sinds 2007 werkzaam bij de NSM, bovendien als "vliegende keep" inzetbaar in alle groepen.

Narda Cleijne, leerkracht groep 6, 7en 8

Jarenlange ervaring in het onderwijs in Nederland, Ghana en Duitsland. Sinds 2019 werkzaam als docente voor de NSM.

Margot Straathof - leerkracht voortgezet onderwijs Nederlandse School München

Alie Tan, leerkracht groep 1en 2 . Sinds lange tijd werkzaam bij de NSM als invaljuf, en vanaf 2020 als vaste leerkracht.


Felice Tan, leerkracht groep 1 & 2. Sinds 2019 werkzaam bij de NSM

Linele Heemskerk-Klein In voorjaar 2022 begonnen bij NSM als leerkracht bij groep 1. Daarvoor werkzaam geweest in de kleuteropvang in Amterdam.