HET NSM-Team

Groepenindeling en lesorganisatie

In onze school werken we bij voorkeur met jaargroepen. Voor het schooljaar 2019-2020 bestaat het team uit 5 vaste leerkrachten, waarbij 1 leerkracht ook de functie van directrice vervult.

vrijdag

Zaterdag


Peuters/groep 1 & 2 : Juf Nancy en juf Cindy
Groep 3 & 4 : Juf Elma
Groep 5 t/m 8 : Juf Narda en juf Margot

 

Groep 1 & 2: Juf Martha
Groep 3: Juf Elma
Groep 4 &5: Juf Narda en juf Nancy

 


Schoolleiding

Nancy Obbema, sinds 2009 leerkracht basisonderwijs voor de NSM. Sinds september 2015 is Nancy Obbema als algemeen directrice werkzaam en geeft leiding aan het schoolteam.

Zij is hiermee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de organisatie en kwaliteit van het onderwijs.

Contact: directie@nederlandseschoolmuenchen.de


Leerkrachten

Alma van der Kroft - leerkracht basisonderwijs Nederlandse School München

Elma van der Kroft, leerkracht basisonderwijs.
Jarenlange ervaring als docente in Nederland en sinds 2012 werkzaam als docente voor de NSM.

Narda Cleijne, leerkracht groep 6/7/8

Jarenlange ervaring (sinds 1992) in het onderwijs in Nederland, Ghana en Duitsland. Sinds 2019 werkzaam als docente voor de NSM

Margot Straathof - leerkracht voortgezet onderwijs Nederlandse School München

Margot Straathof, leerkracht voortgezet onderwijs. Sinds 2018 werkzaam bij de NSM bij peutergroep & groep 4/5.Cindy Westen - leerkracht peutergroep Nederlandse School München

Cindy Westen, leerkracht peutergroep.
Sinds 2018 werkzaam bij de NSM.


 Martha Bosma, leerkracht groep 1&2.
Sinds 2019 werkzaam bij de NSM. Werkzaam geweest in het onderwiijs op de NTC school in Johannesburg.