Het NSM-team

Groepenindeling en lesorganisatie

In onze school werken we bij voorkeur met jaargroepen. Voor dit schooljaar bestaat het team uit 5 vaste leerkrachten, waarbij 1 leerkracht ook de functie van directrice vervult.

Vrijdag


Groep 1: Juf Esmira
Groep 2: Juf Felice
Groep 3: Juf Alie
Groep 4 & 5: Juf Nancy 
Groep 6, 7 en 8: Juf Narda

Schoolleiding

Nancy Obbema Sinds 2009 werkzaam op de NSM.

Ze is leerkracht groep 4 & 5 en algemeen directrice. Ze geeft leiding aan het schoolteam en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de organisatie en kwaliteit van het onderwijs.

Contact: directie@nederlandseschoolmuenchen.de


Leerkrachten

Esmira Witteveen, leerkracht groep 1. Sinds 2007 werkzaam bij de NSM, bovendien als "vliegende keep" inzetbaar in alle groepen.

Narda Cleijne, leerkracht groep 6, 7 & 8. Jarenlange ervaring in het onderwijs in Nederland, Ghana en Duitsland. Sinds 2019 werkzaam als docente voor de NSM.

Margot Straathof - leerkracht voortgezet onderwijs Nederlandse School München

Alie Tan, leerkracht groep 3. Sinds lange tijd werkzaam bij de NSM als invaljuf, en vanaf 2020 als vaste leerkracht.


Felice Tan, leerkracht groep 2. Sinds 2019 werkzaam bij de NSM.