HET NSM-Team

Groepenindeling en lesorganisatie

In onze school werken we bij voorkeur met jaargroepen. Voor het schooljaar 2020-2021 bestaat het team uit 4 vaste leerkrachten, waarbij 1 leerkracht ook de functie van directrice vervult.

vrijdag


Groep 1 & 2 : Juf Alie
Groep 2 & 3 : Juf Martha
Groep 4 & 5: Juf Nancy
Groep 6 t/m 8: Juf Narda

 


Schoolleiding

Nancy Obbema, sinds 2009 leerkracht basisonderwijs voor de NSM. Sinds september 2015 is Nancy Obbema als algemeen directrice werkzaam en geeft leiding aan het schoolteam.

Zij is hiermee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de organisatie en kwaliteit van het onderwijs.

Contact: directie@nederlandseschoolmuenchen.de


Leerkrachten

Martha Bosma, leerkracht groep 2&3.
Sinds 2019 werkzaam bij de NSM. Werkzaam geweest in het onderwiijs op de NTC school in Johannesburg.

Narda Cleijne, leerkracht groep 6 t/m 8

Jarenlange ervaring (sinds 1992) in het onderwijs in Nederland, Ghana en Duitsland. Sinds 2019 werkzaam als docente voor de NSM.

Margot Straathof - leerkracht voortgezet onderwijs Nederlandse School München

Alie Tan, leerkracht groep 1&2 . Sinds lange tijd werkzaam bij de NSM als invaljuf, en vanaf 2020 als vaste leerkracht.