HET NSM-Team

Groepenindeling en lesorganisatie

In onze school werken we bij voorkeur met jaargroepen. Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat het team uit 6 vaste leerkrachten, waarbij 1 leerkracht ook de functie van directrice vervult.

vrijdag


Groep 1:  Juf Lineke
Groep 2 : Juf Felice
Groep 3 : Juf Alie
Groep 4 : Juf Nancy 
Groep 5 :  Juf Esmira
Groep 6, 7 en 8: Juf Narda

 


Schoolleiding

Nancy Obbema Sinds 2009 werkzaam op de NSM.

Leerkracht groep 4  en algemeen directrice. Zij geeft leiding aan het schoolteam en

is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de organisatie en kwaliteit van het onderwijs.

Contact: directie@nederlandseschoolmuenchen.de


Leerkrachten

Esmira Witteveen, leerkracht groep 5
Sinds 2007 werkzaam bij de NSM, bovendien als "vliegende keep" inzetbaar in alle groepen.

Narda Cleijne, leerkracht groep 6, 7 & 8

Jarenlange ervaring in het onderwijs in Nederland, Ghana en Duitsland. Sinds 2019 werkzaam als docente voor de NSM.

Margot Straathof - leerkracht voortgezet onderwijs Nederlandse School München

Alie Tan, leerkracht groep 3 . Sinds lange tijd werkzaam bij de NSM als invaljuf, en vanaf 2020 als vaste leerkracht.


Felice Tan, leerkracht groep 2. Sinds 2019 werkzaam bij de NSM

Lineke Heemskerk-Klein Leerkracht groep 1. In voorjaar 2022 begonnen bij NSM. Daarvoor werkzaam geweest in de kleuteropvang in Amsterdam.