Onderwijsaanbod van de NSM

De kleutergroepen 1 & 2

In de kleutergroepen 1 en 2 ligt de nadruk vooral op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling en de woordenschatuitbreiding. Spelenderwijs komen alle aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling en woordenschat aan de orde. Hierbij maken de leerkrachten gebruik van de methode Schatkist.

Basisvaardigheden voor groep 3

In groep 3 wordt gewerkt met de leesmethode “veilig leren lezen” die geadviseerd wordt door de Stichting NOB. Naast de leesmethode is er veel aandacht voor het spreken, de woordenschat en het luisteren.

Basisvaardigheden voor groep 4 t/m 8

Sinds het schooljaar 2014-2015 werken we in alle groepen met de nieuwste versie van taal actief: Taal actief versie 4. Deze vernieuwde methode stelt de leerkrachten in staat om gedifferentieerd les te geven en in te spelen op de behoefte van de leerlingen. Bij deze methode  hebben taal, spelling en woordenschat de hoogste prioriteit. De methode werkt met 8 thema’s per leerjaar waarbij elk thema gedurende enkele weken aan bod komt. Voor het begrijpend lezen werken we ook met de methode “Nieuwsbegrip” welke gebruik maakt van het actuele nieuws.

Cultuuronderwijs

De lessen cultuur worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen. De NSM besteedt door middel van speciale cultuurdagen gemiddeld zo'n 20 uur per jaar aandacht aan de Nederlandse cultuur. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld onder andere aan de Sinterklaasviering, Hollandse spelletjes of de viering van Koningsdag.