VACATURE

 

Werk jij graag met kinderen;

 

Zou jij graag deel willen maken van een team enthousiaste leraren;

 

Vind jij het belangrijk dat je aan de ontwikkeling van een kind kan bijdragen.

 

 

Dan hebben wij de ideale positie voor jou in de Nederlandstalige School München (NSM)

 

Wij zijn namelijk op zoek naar een

 

Leerkracht basisonderwijs groep 1

 

Onze doelen zijn:

 • het bevorderen van de Nederlandse taalverwerving 
 • het stimuleren van de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur

Het onderwijs wordt in combi-groepen gegeven en sluit aan bij de leerdoelen van het

Nederlands onderwijs. De Nederlandse School München staat onder toezicht van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs.

 

Onze lessen worden gegeven op vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De cultuurdagen (5 per jaar) vinden plaats op zaterdagmorgen.

 

Je bent iemand die:

 • in het bezit is van de wettelijke bevoegdheid voor het geven van basisonderwijs of daaraan gelijkgesteld. Indien je niet in het bezit bent van een lesbevoegdheid maar wel bereidt bent om ‘het vak’ te leren en affiniteit hebt met het werken met kinderen, bieden wij jou de mogelijkheid om jezelf te bekwamen via een opleidingstraject;
 • bereid is om mede vorm te geven aan de NSM, enthousiast is en een open, positieve instelling meebrengt;
 • zelfstandig lessen voorbereidt en uitvoert;
 • deelneemt aan de teamvergaderingen;
 • vormgeeft aan de cultuurdagen;
 • initiatief neemt en meedenkt in oplossingen;
 • goed kan improviseren;
 • een uitdagende en stimulerende leeromgeving kan organiseren;

Bij interesse stuur a.u.b. per mail je brief en CV aan:

 

Stichting Nederlandse School München

t.a.v. Nancy Obbema

directie@nederlandseschoolmuenchen.de

 

 

Nieuwsbrief


Beste ouders en lezers,

 

De vakantie zit er bijna op en de eerste schooldag voor de Nederlandse school München staat gepland op 17 september. Dit jaar gaan we van start met 46 leerlingen en eind September komen er nog 2 leerlingen bij. We hebben weer veel voor dit jaar en zijn positief dat we langzaam weer terug kunnen naar een normaal schooljaar, met lessen in de klas, cultuurdagen waar ook de ouders aanwezig kunnen zijn, oudercafés, en niet te vergeten de evenementen georganiseerd door de Vrienden van de NSM.

 

In het lerarenteam zijn er geen veranderingen gekomen. Het toplerarenteam bestaat uit juffen Alie en Felice Tan voor de groepen 1&2. Juf Martha Bosma voor groep 3. Juf Nancy Obbema voor de groepen 4&5 en juf Narda Cleijne voor de groepen 6 t/m 8. En natuurlijk erbij is Juf Esmira voor de ondersteuning in de groepen 1 t/m 5.

 

Ook zijn we blij met de stabiliteit in het bestuur en voor het derde jaar hebben wij in het bestuur Robert van Tilborg als voorzitter, Florida de Kok als secretaris, Michael Mooij als penningmeester en Roberto Danker als algemeen bestuurslid en Vrienden van de NSM.Schoolgeld 2021/2022

Voor het schoolgeld dit jaar hebben we besloten voor het eerste kind per gezin van 700€ naar 650€ te verlagen. De korting voor een 2e/3e/.. kind voor dit schooljaar blijft bij 20%.


Ouderenquête

Hartelijk dank aan de ouders die de tijd hebben genomen om onze ouderenquête 2020/2021 in te vullen. Over het algemeen hebben we geconstateerd dat iedereen goed tevreden is wat te zien is aan de hand van de beoordeling van onze kwaliteit van het onderwijs, die gemiddeld met een dikke 8 is beoordeeld. De sfeer, enthousiasme van het team dat zelfs gemiddeld met een 9 genoteerd staat.

De toegankelijkheid tot de leraren en directie is zeer goed met een dikke 8.

Waarbij de toegankelijkheid tot het bestuur en informatie over het bestuur (dikke 7) verbeterd kan worden.

 

Uit de bovenstaande resultaten van de enquête hebben we een paar conclusies getrokken.

 • Vanwege Corona was het voor de juffen best moeilijk een goed beeld te ontwikkelen van de ontwikkeling van ieder kind. Het is mogelijk met de juffen een persoonlijk gesprek te voeren wat betreft uw kind(eren). Dit hebben we altijd als mogelijkheid na ieder rapport aangeboden, maar vanwege Corona hebben ouders dat niet altijd gedaan. Nu hopen we dat we deze gesprekken weer normaal kunnen voeren.
 • Eveneens is gebleken dat het schoolgeld rustig wat lager zou kunnen zijn. Hier hebben we ook op gereageerd, door het schoolgeld met 50€ te verlagen.
 • Er is onduidelijkheid gebleken wat de rol is van het bestuur en de toegankelijkheid. In deze nieuwsbrief beschrijven we de rol van het bestuur. Eveneens hopen we dat we weer de oudercafés kunnen invoeren en dat zowel de borrels en de evenementen van de Vrienden van de NSM weer kunnen plaatsvinden, zodat er veel gelegenheid zal zijn om met elkaar in gesprek te komen.

Mocht u verder opmerkingen, voorstellen, verbeteringspuntjes hebben, dan staan wij natuurlijk altijd open voor een gesprek.


Het NSM Bestuur

De NSM is een stichting volgens de Nederlandse wet en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Ook de bestuursleden, allen vrijwilligers, zijn hier geregistreerd en zijn zodoende hoofdelijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de NSM. Het bestuur is beleidsbepalend, wat inhoudt dat het zorgdraagt voor het financieel-, facilitair- en personeelsbeleid, en ook de kwaliteitszorg.

 

In het kort komt het erop neer dat het bestuur de werkgever is en moet zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat het onderwijs plaats kan vinden (schoolgebouw, aankoop van methodes e.d., innen van lesgeld, salarisuitkering, verzekeringen, ..). De directrice van de school (Nancy Obbema), is verantwoordelijk voor het onderwijsinhoudelijke beleid en heeft de dagelijkse leiding van de school en de interne organisatie. De directrice is ook verantwoordelijk voor het aanstellen van (nieuwe) leerkrachten.

 

De NSM is aangesloten bij het NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland, www.stichtingnob.nl)). Deze organisatie valt onder het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en biedt op allerlei vlakken steun aan ouders en NTC (Nederlandse Taal en Cultuur) scholen in het buitenland. Door aansluiting bij het NOB komen we ook in aanmerking voor subsidie vanuit Nederland, mits we elk jaar een schoolgids voor de ouders opstellen, en elke 4 jaar een schoolwerkplan. Ook vindt er minimaal alle 4 jaar inspectie plaats door de Nederlandse inspectie van het Onderwijs (valt ook onder OCW),  mocht deze inspectie slecht verlopen zelfs alle 2 jaar.

 

 

Kortom, als bestuurslid kom je in aanraking met een hele andere kant van de NSM. We hebben regelmatig (elke 6-8 weken) een bestuursvergadering. Iedereen heeft zijn eigen taken. Als voorzitter ben ik veel in contact met de directie en samen overleggen en reageren we altijd op situaties (recent voorbeeld is natuurlijk Corona) en moeilijke vragen die zich opdoen. Eveneens zorg ik voor het contact (samen met de directie) riching NOB. Florida als secretaris zorgt ervoor dat alles wat contractueel geregeld moet worden in goede banen verloopt. Dit betreft o.a. de contracten en salarissen van de juffen, de privacywetgeving, het contact met de “Steuerkanzlei”. Michael als penningmeester zorgt voor alles wat financieel met de NSM te doen heeft. Samen leggen we het schoolgeld vast, hij schrijft de rekeningen, en maakt de begroting voor het lopend schooljaar op en zorgen we ervoor dat alles financieel rondloopt. Roberto is als algemeen bestuurslid en is eveneens de initiatiefnemer van de Vrienden van de NSM, waar hij alle evenementen voor organiseert.

 

Voor dit jaar zoeken we graag een 5e bestuurslid zodat we de activiteiten een beetje kunnen spreiden en de stabiliteit van het bestuur kunnen garanderen.


Vrienden van de NSM

Dit jaar willen we weer volop de activiteiten buiten en rondom de NSM waarnemen en we starten met een NSM-vriendenborrel 24 September direct na aansluiting als de om 17:00 eindigen (tegen 17:15 – 17:30). Deze vindt plaats buiten en bij biergarten Leiberheim - Wirtshaus & Biergarten http://www.leiberheim.de/. Er kan hier ook gegeten worden, en we hopen natuurlijk dat de weergoden ons goed gezind zijn. 

 

De Biergarten is in Waldperlach en niet ver van de NSM Montessorischool. Het is slechts 5 min met de auto en kwartiertje lopen Emile-Montessori-Schule München-Südost nach Leiberheim, Nixenweg 9, 81739 München. Er is ook een speelterrein en veel ruimte en gelegen aan een rustige weg.