Mei 2020

VACATURE NEDERLANDSE SCHOOL MÜNCHEN

De Nederlandse School München biedt basisschool onderwijs (groep 1 t/m 8) aan Nederlandstalige leerlingen vanaf 4 tot 14 jaar oud, die naast de lessen op een lokale of internationale dagschool onze NTC lessen willen volgen. Wij bieden onze leerlingen 120 uur les per jaar, waarvan 20 uur wordt besteed aan cultuuronderwijs (o.a. tijdens speciale cultuurdagen). 
Onze doelen zijn:
 • het bevorderen van de Nederlandse taalverwerving 
 • het stimuleren van de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur
Het onderwijs wordt in combi-groepen gegeven en sluit aan bij de leerdoelen van het Nederlands onderwijs. De Nederlandse School München staat onder toezicht van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs.
Naar keuze volgen onze leerlingen de lessen op de vrijdagmiddag (14.00-17.00 uur) of op de zaterdagochtend (9.00-12.30). Cultuurdagen vinden altijd op zaterdagen plaats. 
Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 zoeken wij  een nieuwe collega die breed inzetbaar is in de groepen 1 t/m 8 van het primair onderwijs. 
Herken jij je in het volgende profiel?  Je bent iemand die:
 • in het bezit is van de wettelijke bevoegdheid voor het geven van basisonderwijs of daaraan gelijkgesteld. Indien je niet in het bezit bent van een lesbevoegdheid maar wel bereid bent om ‘het vak’ te leren en affiniteit hebt met het werken met kinderen, bieden wij jou de mogelijkheid om jezelf te bekwamen via een opleidingstraject;
 • bereid is om mede vorm te geven aan de NSM, enthousiast is en een open, positieve instelling meebrengt;
 • zelfstandig lessen voorbereidt en uitvoert;
 • deelneemt aan de teamvergaderingen;
 • vorm geeft aan de cultuurdagen;
 • initiatief neemt en meedenkt in oplossingen;
 • goed kan improviseren;
 • een uitdagende en stimulerende leeromgeving kan organiseren;
Meer informatie over onze school kun je vinden op deze website.
Bij interesse kun je je brief en CV sturen aan:
Stichting Nederlandse school München
t.a.v. Nancy Obbema

 

Start Nederlandse school München vrijdag 22 mei 2020

Eindelijk.....kunnen wij iedereen mededelen dat wij op vrijdag 22 mei 2020 en zaterdag 23 mei de lessen zullen hervatten. 
Zoals u zult begrijpen is het van belang dat iedereen zich aan de vastgestelde maatregelen houdt.
De volgende maatregelen zijn vastgesteld waarbij wij ook rekening houden met de geldende voorschriften van de Emile Montessorischool. 
 • Als uw kind zich niet goed/fit voelt dan komt hij/zij niet naar school.
 • Kinderen hoeven geen mondkapje te dragen. 
 • Voordat de kinderen naar de klas gaan, handen wassen/desinfecteren.
 • Ouders brengen kinderen niet naar de klas: alleen de kleuters mogen gebracht worden, neem hierbij de 1,5 meter afstand in acht als u de klas binnenkomt. Voor deze ouders geldt dat zij een mondkapje dragen. Ouders verlaten het gebouw via de nooduitgang achterin de gang.
 • Kleutergroepen stoppen 10 minuten eerder met de les en gaan op vrijdagmiddag om 16.50 naar beneden met de juf, en de kleutergroepen op zaterdagmorgen gaan om 12.20 naar beneden met de juf.
 • De leerlingen van groep 5 t/m 8 nemen schoenen en jas mee naar de klas en gaan nà afloop van de les via de nooduitgang achterin de gang naar beneden en naar buiten.
 • In de klas wordt de 1,5 meter afstand gehanteerd.
 • Leerkrachten brengen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 naar beneden, ouders wachten buiten. Ouders mogen alleen in geval van nood de school betreden.
 • Werkende ouders kunnen gebruik blijven maken van de lokalen met in acht name van de 1,5 meter afstand en het verzoek om de tafels te laten staan zoals deze staan opgesteld. Voor de pauzetijden verzoeken wij u vriendelijk in het lokaal te blijven.

APRIL 2020

UITSLAG PAASEIVERSIERWEDSTRIJD

 

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Jouw Ei zit erbij!