Plezier beleven aan de Nederlandse Taal en Cultuur

Welkom op de website van de Stichting Nederlandse School München, de NSM. Hier kunt u alles lezen over onze school en over de manier waarop wij samen met onze leerlingen plezier beleven aan de Nederlandse taal en cultuur!

Waar staat de NSM voor?

De NSM valt onder de noemer NTC school en biedt onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur aan kinderen met een Nederlandstalige achtergrond in en om München.


Met ons onderwijs willen wij bewerkstelligen dat de Nederlandse taal een wezenlijk onderdeel wordt van de belevingswereld van het kind waarbij het zich vrij en met zelfvertrouwen in het Nederlands durft te uiten. Door middel van een methodische aanpak van het leerprogramma en het gezamenlijk vieren van cultuurfeesten, vieringen en projecten hopen wij dit met ons onderwijs te realiseren.

 

Op onze school vinden wij het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar de les komen en dat zij zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Het moet een plek zijn waar de kinderen zich herkennen, hun vriendjes ontmoeten en waar het Nederlands de voertaal is. Wij realiseren ons dat de kinderen in Beieren vanaf 8 jaar een zwaar schoolprogramma hebben, met iedere dag huiswerk. Wij vinden het belangrijk dat de Nederlandse school voor deze kinderen een meerwaarde heeft en niet als een verzwaring van het overvolle weekprogramma wordt ervaren.

 

Als team doen wij er alles aan om een vriendelijk en veilig schoolklimaat te scheppen waarin orde en regelmaat heerst.

Voor wie is de NSM bedoeld?

De Nederlandse School München is bedoeld voor Nederlandstalige leerlingen tussen de 4 en 14 jaar oud die, naast de lessen op een lokale of internationale dagschool, gemiddeld drie uur per week Nederlandse taal en cultuur lessen volgen.

Voor kinderen van 3 tot 4 jaar is er een Nederlandstalige peutergroep. Deze was tot 1 april 2014 een zelfstandig draaiend ouderinitiatief van Nederlandse en Vlaamse ouders. Sinds 1 april 2014 maakt de peutergroep ook deel uit van de NSM en valt onder de verantwoording van het bestuur van de Stichting Nederlandse School München.

 

Logo Zoek ons op Facebook