Wilt u zich aanmelden?

Indien u interesse heeft om uw kind/kinderen via de NSM deel te laten nemen aan de Nederlandse
Taal- en Cultuurlessen, dan nodigen wij u hartelijk uit om uw kind/kinderen aan te melden.

Via het online aanmeldingsformulier kunt u uw kind(eren) aanmelden of u gebruikt het downloadformulier.


De kinderen moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • op 1 oktober minimaal 2,5 jaar zijn en nog niet de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt
  • het Nederlands in voldoende mate beheersen om de lessen te kunnen volgen
  • Nederlands of Belgisch staatsburger zijn; of de nationaliteit hebben van een ander land van de Europese Unie

 

Er is sprake van aanmelding, indien het aanmeldingsformulier ingevuld in ons bezit is en u een bevestiging per mail heeft ontvangen van de directie. De rangvolgorde bij een eventuele wachtlijst gebeurt op basis van de ontvangstdatum van het aanmeldingsformulier. Aanmeldingen van kind(eren) voor het nieuwe schooljaar, waarvan op 1 maart een broertje of zusje op onze school zit, krijgen voorrang bij plaatsing. Het aanmeldingsformulier dient dan wel voor 1 mei te zijn ingeleverd. Daarna telt alleen de ontvangstdatum van het aanmeldingsformulier.

Beleid groep 1

In groep 1 worden kinderen aangenomen die op 1 oktober 4 jaar zijn. Als er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen kinderen die tussen 1 oktober en 31 december 4 jaar worden instromen. De instructie moet in het Nederlands kunnen worden gevolgd. Tussentijdse instroom in groep 1 is mogelijk, mits er plaatsen zijn. Dit geldt voor nieuwe aanmeldingen. Tussentijdse doorstroom van de peutergroep naar groep 1 is niet mogelijk.

Beleid groep 2 en 3

De instructie moet in het Nederlands kunnen worden gevolgd. Tussentijdse instroom is mogelijk mits er plaatsen beschikbaar zijn.

Beleid groep 4 t/m 8

Instroom is het gehele jaar mogelijk. Het Nederlands moet minimaal op NT2 niveau zijn, dit wil zeggen maximaal 2 jaar achterstand in vergelijking met leeftijdgenoten in Nederland.

Kinderen met leer- of gedragsproblemen

De NSM kan helaas geen kinderen plaatsen met leer- (bijv. dyslexie) of gedragsproblemen (bijv. ADHD- indicatie) daar wij niet in staat zijn op een adequate wijze hulp te bieden in de beperkte beschikbare tijd die wij hebben. De beslissing om een kind wel of niet te plaatsen ligt ten allen tijde bij de directie.